Reunions

Les vostres reunions són inproductives?  Els departaments de la teva empresa no col.laboren?

Necessiteu marcar noves prioritats estratègiques?

Durant la nostre trajectòria professional ens hem adonat que la comunicació interna sol ser un repte en totes les organitzacions que visitem.

Ser capaços de tenir converses amb altres departaments, gestionar conflictes i consensuar accions conjuntes és una necessitat en empreses que necessiten treballar en equip per millorar els seus resultats.

La DINAMITZACIÓ i MODERACIÓ de reunions ofereix una eina per consensuar quins reptes té la nostra empresa i consensuar plans d’acció amb responsabilitats definides per fer-hi front comú.