trasnFormacioQuè vol dir transFormació?

 

Fusionem aspectes de la Formació i el Coaching per incidir en l’actitud com a eix de la creació de resultats.
Actuem per transicionar de la Gestió a la Generació de talent en una organització.

 

Per fer-ho cal treballar des de:

  1. L’empatia, l’escolta i la observació de comportaments.
  2. Definint i entrenant comportaments espefícs que aportin valor afegit a la nostra feina.
  3. Generant espai per les converses pendents dins un equip.
  4. Dissenyant una formació 100% participativa per fomentar el Compromís i la Motivació.